OVER ONS


De congreshal is eigendom van de Stichting Bouw en Exploitatie van Vergadergebouwen van Jehovah’s Getuigen (Afdeling Bennekom), statutair gevestigd in Culemborg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41049606.

De stichting is verbonden met het kerkgenootschap Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland, statutair gevestigd te Emmen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01161193.

Voor meer informatie over Jehovah’s Getuigen wordt verwezen naar de officiële website van Jehovah’s Getuigen.

OVERIGE WEBSITES


jw-org_35  Officiële website van Jehovah’s Getuigen

wbre-logo-bridge   Brooklyn Real Estate

ibsa_property_40h  IBSA Property


PLATTEGRONDENpdf-icon  Congreshal Bennekom – begane grond


pdf-icon  Congreshal Bennekom – 1ste verdieping

GEBRUIKSVOORWAARDEN


De Stichting Bouw en Exploitatie van Vergadergebouwen van Jehovah’s Getuigen (Afdeling Bennekom), hierna ‘de stichting’, wijst de bezoekers van deze website er nadrukkelijk op dat de gegevens op de website uitsluitend een informatief karakter hebben en ten doel hebben een algemene indruk van het object te geven. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website biedt geen garanties op de betrouwbaarheid, juistheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. Eventuele belangstellenden voor het object blijven volledig verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het object, de technische staat van het object en dergelijke.
Aan het opvragen van informatie of het invullen van een contactformulier kunnen eveneens geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan:
– afbeeldingen, elektronische publicaties, foto’s, tekst of video’s van deze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, distribueren of anderszins te gebruiken voor een commercieel doel of voor geld (zelfs als hierbij geen winst betrokken is);
– deze website of de afbeeldingen, foto’s, tekst of video’s die deze bevat, te gebruiken voor marketingdoeleinden;
– misbruik te maken van de site of de diensten ervan, zoals wijzigingen aan te brengen of de toegang tot de site of de diensten ervan te verhinderen met een andere methode dan de uitdrukkelijk verschafte.

AUTEURSRECHTEN


Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door de Stichting Bouw en Exploitatie van Vergadergebouwen van Jehovah’s Getuigen (Afdeling Bennekom). Tenzij anders aangegeven zijn de tekst en andere informatie op deze website de intellectuele eigendom van de Stichting Bouw en Exploitatie van Vergadergebouwen van Jehovah’s Getuigen (Afdeling Bennekom).